Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทางน้ําในสถานประกอบการทางทะเล

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางทะเล

"พ" แท่นขุดเจาะน้ํามันในทะเลห่างจากชายฝั่ง มักต้องเผชิญกับการรอคอยที่ยาวนาน เมื่อขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยมืออาชีพ หนึ่งในวิธีการที่จะทําให้ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การช่วยเหลือจากอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลมืออาชีพที่ง่ายต่อการอบรม การใช้งาน และการใช้งานที่รวดเร็ว · > > br > img src = > =/ ploads / 202100913/ water-water-in-Offshore-Facilities - 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "/> br > img src = > UPLOADS/ IMAGE / 20225/Water-Rescue-in-in-Facilities 3. jpg = "TITLE" ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทางน้ําจากนอกฝั่ง = 800 "Height = 4525/Water-Rescue-in-in-Offilities 3.jpg" = "TITLE" ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําจากนอกประเทศ = 800 "Height = 4525/Water-Recue-in-in-Facilities 3.jp" "TITLE" "/> >/p > > h2 > > h2 > h2 > > ทุกกราบของเรือต้องมีทุ่นอย่างน้อย 1 ทุ่นที่มีความยาวอย่างน้อย 30 เมตร แถบชูชีพบางสายมีสัญญาณควันขึ้นเองและติดเอง >/p > > br > a href > > + + กันการจมน้ํา- เสื้อเกราะ = Target = _ self > เสื้อชูชีพปลอดภัย > > a > self > เสื้อชู ทําจากผ้าใบหรือผ้าห่อหุ้มวัสดุลอยลม หรือจากอุปกรณ์ลอยลม ด้านกลับกัน 2 ด้าน สวมใส่สะดวก สามารถนําศีรษะคนจมน้ําขึ้นจากน้ํา รอการช่วยเหลือได้ เสื้อชูชีพมีนกหวีดผูกเชือกและสีขาวหรือแฟลช > p > > p > > br>/p > p > เสื้อชูชีพ หรือที่เรียกว่า เสื้อชูชีพอุ่นๆ เป็นสารช่วยลดการสูญเสียความร้อนของร่างกายในน้ําเย็น เสื้อชูชีพสามารถปกปิดทั่วร่างกายได้ นอกจากใบหน้าแล้ว ตามสมรรถนะของความอบอุ่นนั้น แบ่งได้เป็น 2 ชุด คือ ชุดป้องกันความร้อนแบบไม่ใช้ฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ และชุดกันความร้อนธรรมชาติ ชุดอุณหภูมิที่ทํามาจากฉนวนกันความร้อนธรรมชาติควรสวมใส่ร่วมกับเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น >/p > br/> > · อุปกรณ์กันความร้อน หมายถึง กระเป๋าหรือเสื้อผ้า ที่ผลิตจากวัสดุกันน้ําที่มีระดับความร้อนต่ํา ใช้สําหรับห่อหุ้ม ช่วยลดการสูญเสียความร้อนของร่างกายที่ห่อหุ้มไว้

การใช้งานผลิตภัณฑ์กู้ภัยทางน้ำอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์กู้ภัยทางน้ำยอดนิยม