Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
ความรับผิดชอบขององค์กร

ความรับผิดชอบขององค์กร

"เราวางตําแหน่งตัวเองเป็นผู้ให้บริการแบรนด์ความปลอดภัยทางน้ําชั้นนํา บริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยเหลือชีวิตให้มากขึ้น ซึ่งจะทําโดยทําให้การช่วยชีวิตง่ายขึ้น รวดเร็ว และใช้งานได้จริงมากขึ้น & nb & > p > br/p > > Hoverstar เชื่อมั่นว่าเราไม่เพียงแต่จะแสดงถึงค่านิยมของเราผ่านการพัฒนาธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างค่านิยมของเราด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือไม่ก็ตาม" ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยชีวิตคนให้รอดมากขึ้น บริษัทเกรงว่าอาจจะต้องเผชิญกับองค์กรและองค์กรที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของน้ําของพนักงานและลูกค้า Hoverstar สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่คู่ค้าและธุรกิจล่าสุด > br/> > p > img src = / uploads / 20021025/ volutes- volutes- Association.jpg หัวข้อ "Havospark ความรับผิดชอบธุรกิจ wide = 800 " Hedge = 533 = 533 Hedge = 533 edge = 533 Hedge = 533 = 533 = 533 Hedge = 533 = 533 Hedge = 533 Hedge = 533 = 533 Hedge = 533 Hedge = 533 = 533 = 533 Hoverstar นอกจากนี้ Hoverstar ยังได้บริจาค Hover Ark H3 มากมายให้กับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น ที่ช่วยปฏิบัติการช่วยเหลือพวกเขากลางทะเลได้อย่างมาก & nb > br / > > br/p > img src = > Upploads / 1025/2025/2025/2025 vs park & Responsibility1. title = social park = social park = social media = special social compark = social compublic system "/> br > > Hoverstar สําหรับกิจกรรมการว่ายน้ําของพวกเขา ทาง Hoverstar ได้มอบอุปกรณ์และโค้ชให้กับกิจกรรมการว่ายน้ําของพวกเขาฟรี เปิดให้เด็กและชุมชนท้องถิ่นได้เข้าชมฟรีY "alt" "Havospark" ความรับผิดชอบขององค์กร "Havospark" Width = 800 "Height" "534" "Borde" "vSpace" "style" "Style" "Width: 800p"; Height: 534px; >