Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

 • ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องที่ผลิตไม่ได้ใช้งานและยังอยู่ในสถานะใหม่หรือคล้ายกันภายใน 7-day ปฏิทินหลังจากส่งมอบ ถ้าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องการผลิต

 • จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเจ็ดวันปฏิทินหลังจากการส่งมอบ

 • การคืนเงินจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้
  การคืนเงินจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้


  • ขอเงินคืนสำหรับวันปฏิทินเกิน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเพื่อการคืนเงินไม่รวมอุปกรณ์เดิมอุปกรณ์เสริมและบรรจุภัณฑ์ไม่มีรายการใหม่หรือคล้ายกันมีรอยแตกบุ๋มหรือรอยขีดข่วน

  • ไม่ได้ให้หลักฐานทางกฎหมายสำหรับการซื้อหรือรับหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามันถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลงด้วย ความล้มเหลวหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ u007 ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการปรับเปลี่ยนรวมถึงการเข้าหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของการเปิดรั

  • ผลิตภัณฑ์ฉลากหมายเลขลำดับเครื่องหมายกันน้ำป้องกันปลอมเครื่องหมายฯลฯแสดงสัญญาณของการบิดเบือนหรือการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ของเราได้แก่ไฟน้ำท่วมลมและฟ้าผ่า

  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ถูกส่งกลับไปยัง HOVERSTAR ภายในเจ็ดวันปฏิทินหลังจาก HOVERSTAR ยืนยันการคืนเงิน

  • เปิดใช้งานวันที่เกินวันที่จัดส่งหลังจากวันที่ 30

 • นโยบายทางเลือก
  นโยบายทางเลือก


  • ขอเงินคืนสำหรับวันปฏิทินเกิน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเพื่อการคืนเงินไม่รวมอุปกรณ์เดิมอุปกรณ์เสริมและบรรจุภัณฑ์ไม่มีรายการใหม่หรือคล้ายกันมีรอยแตกบุ๋มหรือรอยขีดข่วน

  • ไม่ได้ให้หลักฐานทางกฎหมายสำหรับการซื้อหรือรับหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามันถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลงด้วย ความล้มเหลวหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ u007 ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการปรับเปลี่ยนรวมถึงการเข้าหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของการเปิดรั

  • ผลิตภัณฑ์ฉลากหมายเลขลำดับเครื่องหมายกันน้ำป้องกันปลอมเครื่องหมายฯลฯแสดงสัญญาณของการบิดเบือนหรือการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ของเราได้แก่ไฟน้ำท่วมลมและฟ้าผ่า

  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ถูกส่งกลับไปยัง HOVERSTAR ภายในเจ็ดวันปฏิทินหลังจาก HOVERSTAR ยืนยันการคืนเงิน

  • เปิดใช้งานวันที่เกินวันที่จัดส่งหลังจากวันที่ 30