Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
การช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ํา มีอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติทางน้ํา

การช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ํา มีอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติทางน้ํา

โดยทั่วไปการกู้ภัย หมายถึง การป้องกัน เตรียมการ รับมือ และฟื้นฟูสถานการณ์ล่วงหน้า หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ความเสียหาย อุบัติภัย สิ่งของที่ใช้ในการช่วยเหลือคนจมน้ําสามารถแบ่งได้เป็นประเภทการกู้ภัยฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การกู้ภัยประเภทต่าง ๆ จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ําที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ภัย ขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย" พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าว. ... . แล้วอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ใช้กันทั่วไปมีอะไรบ้างและมีประโยชน์อะไรบ้าง? > br/> br/> เพราะระหว่างการช่วยเหลือ เสื้อชูชีพจะช่วยประหยัดกําลังที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเสียไป และเพิ่มอัตราความสําเร็จในการกู้ภัย เสื้อชูชีพเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของการช่วยชีวิตทางน้ํา เป็นตัวช่วยที่สําคัญ > br/> p > img src = / store/ ploads / store/ ploads/ 2022/14/14 vospark - 11.jpg > title = > = = > = store/ plaoads/ store/ 2022/ 01/14/14 vs park-11. jpg ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะถูกจํากัด และเพื่อให้ปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างราบรื่น ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย > br/> > เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ําที่ทนทานแข็งแรง>/a > - ปกป้องเท้าจากรองเท้าบูทกู้ภัยที่บาดเจ็บจากการถูกแทง กรีดแผล > br/> p > หากไม่มีเกราะป้องกัน อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณมือได้ง่าย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ถุงมือกู้ภัยอย่างมืออาชีพ > br/> br/> > ระหว่างการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากพบน้ําเสีย สามารถใช้เชือกลากจูงยึดตําแหน่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะไม่ได้รับอันตรายจากน้ําเสียขณะลงเล่นน้ํา > br/> · · · เชือกลากจูง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ความยืดหยุ่นของเชือกหางวัวยังให้บัฟเฟอร์สําหรับไลฟ์การ์ดขณะลงเล่นน้ํา > br/> p > h2 > เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินสามารถติดถุงโยนเชือกตามสถานการณ์ต่างๆ > br/> br/> เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถนําน้ํามาห่อด้วยเชือกขว้าง ชายคนหนึ่งจะดึงปลายเชือกขว้างขึ้นมาบนฝั่งตามสถานการณ์ พร้อมรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยขึ้นเรือตลอดเวลา > br/> > = img src = / store src / store/ mploads/ image/2022/14/14 = 12. jpp = store src = store/ mploads = store sright s. ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ํามีความพร้อมมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉินจะประสบความสําเร็จ เราต้องรู้จักอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางน้ําให้มากขึ้น >/p >/p >/p > >/p > >